accentloos spreken

 • Anonymous avatar

  Hoe vind ik een logopedist die mij accentloos ABN kan leren spreken? Heeft een dergelijke ‘behandeling’ een specifieke naam?

 • Anonymous avatar

  Hallo Nikol,

  Ik denk dat iedere vrijgevestigd logopedist jou kan leren ABN te spreken.

  Echter, accentverbetering wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, aangezien het geen “spreekstoornis” is.

  Je zult de behandelingen dus zelf moeten betalen. Een logopedische behandeling kost €26,60 per half uur/zitting.

  Via www.logopediepraktijk.nl of www.detelefoongids.nl vind je logopedisten in de buurt.

  Succes

 • Anonymous avatar

  Het ligt een beetje aan de reden waarom je ABN wilt leren spreken. Als je door je accent of dialect moeilijk verstaanbaar bent voor anderen, dan kan op grond van je slechte verstaanbaarheid wel vergoeding door de zorgverzekeraar aangevraagd worden. Als het een vraag is vanuit je werkgever kun je daar soms vergoeding krijgen. Succes!

 • Anonymous avatar

  Er staat duidelijk in de wetgeving dat logopedie voor accentverbetering niet vergoed wordt. Dit staat ook duidelijk in je contract….

 • Anonymous avatar

  Bestaan er ook zelfstudies (cd's o.i.d.) om ABN te leren spreken? Net als de taalcursussen zeg maar?

 • Anonymous avatar

  Geen flauw idee. Inmiddels heb ik een particuliere logopediste in de buurt gevonden waarmee ik aan de slag ben.Miranda schreef:

  >

  > Bestaan er ook zelfstudies (cd's o.i.d.) om ABN te leren

  > spreken? Net als de taalcursussen zeg maar?

 • Anonymous avatar

  Ik ben heel benieuwd naar je ervaringen

 • Anonymous avatar

  Ik heb een logopedist in mijn omgeving gebeld en heb daar privé logopedie gehad. Dit valt niet onder een ziektekostenverzekering. Heb het dus zelf betaald.

 • rabin

  AccentIn Nederland heeft zich een nieuwe trend gemanifesteerd, en dat is om werknemers met een illegaal accent te beknotten op het salaris. Waarom zoveel fanfare over het roemruchte accent terwijl het Nederlands taalgebied volgens wetenschappelijke onderzoeksrapporten al sinds 1983 aan het eroderen zou zijn? uitgeverijen durven werken van Marcel Proust, Vestdijk, Couperus, Henry James etc. niet meer te herdrukken omdat het leesvolk daarvoor inmiddels uitgestorven zou zijn en wij thans opgezadeld zitten met een generatie die een snackbar vocabulaire hanteert.De gemiddelde Nederlander gelooft heilig in het feit dat het spreken van het Nederlands met een ander accent, nimmer correct Nederlands kan zijn óf ervoor mag worden aangezien. Om te beginnen is het gebruik van het woord accent in Nederland op zich fout en verkeerd en dus getuigend van taalonbeheerstheid!Vaak is datgene wat men pleegt aan te duiden met het woord ‘accent’, géén accent maar de spraakklank die als sterke invloed uit de moeder-, culturele- of regionale taal van de taalgebruiker in alle andere talen die betrokkene spreekt, blijft doorwerken. Deze sterke invloeden heten in het Nederlands spraakklank en geen accent.Echter, als het echt gaat om de verkeerde beklemtoning dan beginnen daarin tegenwoordig zelfs Nederlandse presentatoren en nieuwslezers de eredivisie te behalen. De gewezen Tweede Kamervoorzitter, Jeltje van Nieuwenhoven, sprak niet met een Noord-Nederlands accent maar met een Noord-Nederlandse spraakklank. Het is toch idioot dat een spreker die met een bepaald accent spreekt, tegelijkertijd misschien presteert om het accent verkeerd te leggen. Wat doet die persoon dan precies, beredeneerd vanuit het woord accent?Opmerkelijk is dat vele Nederlanders hun status ontlenen aan het feit dat zij zelf met Amerikaanse spraakklanken in het Nederlands kunnen rochelen. Nog opmerkelijker is dat Nederlandse onderwijsinstellingen docenten voor het vak Nederlands uitsluitend werven uit het autochtone reserveleger, terwijl allochtone leerlingen dat zelf ook wenselijk achten. Zij zijn evenals de grote groep autochtonen van oordeel dat goed Nederlands inherent is aan een goed accent en dit laatste kan het best worden verklankt vanuit het strottenhoofd van de Hollander! Een ergere vicieuze cirkel laat zich niet denken! Hetzelfde geldt voor alle andere taal-gerelateerde beroepen waaronder de redactie.