Testen van woordvindingsproblemen bij kinderen

 • LogoMe

  Hoe testen jullie in de praktijk woordvindingsproblemen bij kinderen?

  Ik neem aan dat jullie dit ook doen door twee testen met elkaar te vergelijken (één met aanvulzinnen en één zonder aanvulzinnen) en dan aan de hand van de verschillende scores op deze test? Of hebben jullie daar andere ideeën over? En zo ja, dan ben ik zeer benieuwd. Ik loop hier namelijk nogal tegenaan in de praktijk.

  Groetjes Logo

 • SBO Logo

  Ik neem drie keer de TAK actieve woordenschat af ongeacht de leeftijd van het kind. De test gebruik ik dan niet om te normeren maar om te observeren.

  De 1e keer krijgt het kind de instructie om zo goed mogelijk alle plaatjes te benoemen of anders te omschrijven.

  2e keer: Zo goed mogelijk

  3e keer: zo snel mogelijk.

  Hiermee bekijk je het leereffect. Als een kind woordvindingsproblemen heeft maakt hij wisselende fouten en is er dus geen leereffect. Ik noteer steeds:wat het kind zegt (om semantische of fonologische woordvindingsproblemen te beschrijven), hoe lang het kind moet denken (is vaak afwijkens, dus erg lang), zoekgedrag, motorische onrust, frustratiesignalen en omschrijvingen die het kind geeft. Als een kind echt niet op het woord kan komen geef ik een fonologische que (eerste letter voorzeggen) om te kijken of het woord dan wel opgeroepen kan worden.

  Ik vergelijk de drie prestaties en trek hieruit mijn conclusies. Lijkt heel veel werk, dat is het trouwens niet en het geeft veel meer en betrouwbaardere informatie dan de TvK WSP en TvK WSK.

 • LogoMe

  Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Fijn om eens een ander licht te ‘zien’ op het gebied van woordvinding.

  Ik neem aan dat je met de TAK de oude TAK bedoelt en niet de ‘nieuwe’ TAK, want die heeft alleen passieve woordenschat in het pakket.

  Ik werk al heel lang met de nieuwe TAK dus ik moet (beschaamd) zeggen dat ik de onderdelen van de oude TAK niet meer weet..

 • SBO logo

  Inderdaad, ik bedoelde de oude tak. Ter aanvulling: de CELF heeft een snel-benoemen taak die ook mooi aansluit.

 • logopedist

  In de RTNA (renfrew) zit een woordvindingstest. zie ook www.taalexpert.nl voor een overzicht van testen.

 • karin hulleman

  Hallo LogoMe,

  Wij testen de woordvinding door eerst te kijken naar de actieve woordenschat (Schlichting of CELF, TvK bevat teveel een aanvulzin). Wanneer dit onvoldoende is ook de passieve ws. Daarnaast gebruiken we de screening van Anneke Smits: snelbenoemplaat. Wanneer kinderen ver onder het gemiddelde zitten en de woordenschat voldoende is, zijn er woordvindingsmoeilijkheden. Wil je een kopie hiervan, mail me dan.

  Ook is er een uitgave van Onderwijs Advies over woordvinding en een bijlage bij indicatie voor cluster 2 bij de REC's.

  Karin

 • LogoMe

  Bedankt voor de antwoorden.

  Ik zou graag een kopie willen hebben.

  Op welk e-mailadres kan ik je bereiken?

 • brigitte

  Ik zou ook heel graag een kopie van die snelbenoemplaat willen, of hem bestellen, maar heb al googelend niets kunnen vinden…Bij voorbaat dank

 • karin hulleman

  Ik heb een mail uitgedaan naar Anneke Smits met de vraag hoe deze via reguliere weg te verkrijgen is.

  Stuur voor de zekerheid je adres door naar karinhulleman@hotmail.com

  karin

 • karin hulleman

  Hierbij de reactie van Anneke Smits over de screening woordvinding die wij bij Logopedie op Scholen gebruiken:

  Beste Karin,

  Deze toets is niet te verkrijgen.

  Voor groep 2/3 is wel verkrijgbaar het toetspakket beginnende geletterdheid van Aarnoutse, dit is verkrijgbaar via cps. www.cps.nl

  Hierin zit een toets benoemsnelheid van cijfers en letters. De toets is degelijk genormeerd. Verhagen promoveert er op aan de Radbouduniversiteit op 27 januari aanstaande.

  Met vriendelijke groet,

  Anneke

  Anneke Smits

  docent, consultant en onderzoeker

  Windesheim School of Education

  http://www.oso-windesheim.nl

  Het lijkt me dus niet verstandig als ik het materiaal lukraak ga kopieeren. De CELF geeft gelukkig ook veel handvatten voor woordvindingsmoeilijkheden, zoals woordcategorieen, actieve woordenschat en snel benoemen.

  Karin