ESM diagnose intrekken?

 • Karlijn

  Beste allemaal,

  Naar aanleiding van een intelligentie onderzoek van de orthopedagoog bij ons op school, kwam de vraag naar voren of een door mij gestelde ESM diagnose wel juist was (in verband met het lage IQ). Dit heeft mij inderdaad aan het denken gezet en daarna rees bij mij de vraag of een gestelde ESM diagnose ook weer ingetrokken zou mogen worden? Weet iemand dit?

  Met vriendelijke groet,

  Karlijn,

  logopedist speciaal onderwijs

 • karin

  Hallo Karlijn,

  Heb jij zelf die diagnose gesteld of is dit via het REC gegaan? Dan heeft het REC toch ook gekeken naar verschil taaltest/ IQ? Richtlijnen zijn te vinden op www.reczeon.nl (onder logopedist: handleiding en dan hoofdstuk over IQ).

  Groet,

  Karin

 • Ellen

  Beste Karlijn, je kunt de diagnose ESM (of SLI, dat past meer bij de DSM-V of specifieke taalstoornis) niet stellen als logopedist zonder dat er een intelligentieonderzoek of intelligentieschatting heeft plaatsgevonden. Je kunt dus zeggen: ik ben te snel geweest met het stellen van de diagnose, ik herinterpreteer mijn gegevens in het licht van de nu aanwezige informatie over het cognitief functioneren van het kind. Zie ook ‘Kinderen met specifieke taalstoornissen’, uitgeg. door ACCO, hoofdstuk 6. Het siert een professional als hij een onjuiste / te voorbarige conclusie intrekt en daarop een toelichting geeft. Iedereen maakt inschattings/interpretatiefouten doordat er onvoldoende gegevens over het totaal van een kind waren of het spraak/taal/communicatiebeeld toch niet volledig was. Succes ermee.ellen