Beste logopedisten,

Ik ben Febe De Jonge, een laastejaarsstudente in de opleiding ‘Bachelor in de logopedie’ te Arteveldehogeschool Gent. We kregen de opdracht om een bachelorproef of eindwerk te schrijven. 

In mijn onderzoek wil ik nagaan hoe logopedisten in Nederland samenwerken met mondhygiënisten en hoe ze dit ervaren. Ook logopedisten die niet samenwerken met een mondhygiënist, kunnen de enquête zeker invullen. 

Mondzorg is in België een nieuwe bacheloropleiding. De eerste mondhygiënisten zullen in 2019 afstuderen. Het is belangrijk om te weten te komen hoe wij, als logopedisten in België, de samenwerking met mondhygiënisten kunnen verwezenlijken. Daarom heb ik een enquête uitgewerkt. 

Mag ik vriendelijk vragen om deze enquête in te vullen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten en de verwerking ervan gebeurt uiteraard strikt anoniem.

Alvast bedankt voor uw tijd en moeite.

Febe De Jonge

febe.dejonge@student.arteveldehs.be 

https://docs.google.com/forms/d/1V-W0c_8QXqnfORDOWdBIQzJDw4pRRqXrkfvSgRb0YoQ/edit